Kurser i forretningstysk

Sprog er som et blik mellem 2 personer, det skaber en relation.
Sprog gør udebane til hjemmebane for dine gæster, samarbejdspartnere og kunder til gavn for DIN virksomhed.
Sprog giver dig en tryggere hverdag og et forspring i forhold til dine konkurrenter

ConnectGermany tilbyder et skræddersyet kursus til virksomheder og turistbranchen.

Modul A

Tysk kulturforståelse og kommunikation

 • Kulturforståelse inden for din branche med fokus på tysk kultur, adfærd og værdier
 • Øvelser i praksisnær samtale med hovedvægt på interkulturel kommunikation og oplevelsen hos den tyske gæst, samarbejdspartner eller kunde

Modul B

Styrk dit ordforråd

 • Læsning af enkle tekster, som opbygger grundlæggende og alment anvendelige sproglige vendinger
 • Brancherettede ordlister til støtte for mundtlig kommunikation
 • Samtaletræning og indarbejdelse af faste talevendinger inden for din branche/jobfunktion

Modul C

Faste vendinger i skrift og tale

 

 • Enkle skriftlige kommunikationsøvelser (fx formulerings- og ordstillingsøvelser, oversættelse af jobrelaterede vendinger)
 • Praksisnære dialogøvelser målrettet din konkrete jobsituation, herunder kundeservice, løsning og forebyggelse af konflikter etc.

Modul D

Finpuds dine nye  tyskkundskaber

 • Repetition af høflighedsfraser og faste vendinger via samtaletræning
 • Opsamling på personlig-/individuel tilpasset ”ordbog” med faste vendinger, standardmails eller materiale etc.
 • Sammenfatning, evaluering og værktøjer til fremtidig selvhjælp
 • Selvhjælp og vedligehold

Hvad skal du vide inden kursusstart?

 • Kurset er tilpasset dit behov og tager afsæt i dit sproglige niveau
 • Planlægning og forventningsafstemning inden kursusstart
 • Medbring gerne konkret materiale fra din hverdag
 • Kurset kan efter aftale tilrettelægges som 1:1 undervisning eller på mindre hold

Hvad er dit udbytte?

 • Effektiv og hurtigt større tryghed ved sproget i din hverdag
 • Glade og trygge tysktalende kunder, gæster og samarbejdspartnere
 • Redskaber og værktøjer til fortsat træning og vedligeholdelse
 • Flere spændende opgaver og en større bane at spille på

Vilkår og pris

 • Periode og lektionstal aftales efter ønske og behov.
 • Eventuelle aflysninger skal ske senest dagen før planlagt kursusgang
 • DKK 600,- pr. lektion inklusiv individuelt tilpasset materiale + kørsel (ved op til 2 personer)
 • Fakturering kan foregå samlet eller månedsvist forud